Відмінник

Вчимося на відмінно

Відділ Папоротеподібні

Велика і надзвичайно різноманітна група спорових рослин, яка налічує понад 10 тис. видів. Поширені в усьому світі. Домінуюче покоління — диплоїдний спорофіт. Вимерлі деревовидні форми досягали 25 м у висоту. Щитник чоловічий має укорочене стебло, яке являє собою вертикально розташоване кореневище, на верхівці якого розташовується пучок листків. Ці листки є видозміненими паростками. На нижньому боці листка розташовуються групи спорангіїв, прикриті брунькоподібними покривальцями, — соруси. Під час дозрівання спор спорангії розкриваються. Із мейоспор, що висіялися, проростають гаплоїдні двостатеві гаметофіти. Процес запліднення нерозривно пов’язаний із водою. У результаті запліднення утворюється диплоїдна зигота, яка дає початок новому спорофіту. Спочатку розвиток і живлення спорофіта відбувається за рахунок асимілюючого гаметофіта.