Відмінник

Вчимося на відмінно

Відділ Мохоподібні

Мохи — група вищих спорових рослин, що налічує близько 23 тис. видів. Основна відмінність мохоподібних полягає в тому, що в циклі чергування поколінь домінуючим є гаплоїдний гаметофіт, а не диплоїдний спорофіт. Через це здатність мохів пристосовуватися до зміни умов життя виявилася набагато меншою, ніж у рослин з домінуючим диплоїдним поколінням.
Багаторічний гаметофіт мохів має пластинчасту або листкостеблову будову. Розміри його коливаються від декількох міліметрів до декількох десятків сантиметрів. Прикріплення до субстрату здійснюється нитковидними виростами — ризоїдами. Розповсюджені у всіх кліматичних зонах, на всіх материках; у тундрі і на високогір’ї є домінуючою групою рослин.