Відмінник

Вчимося на відмінно

Відділ Хвощоподібні (членисті)

Представлені сучасними трав’я­нис­тими та вимерлими дерев’янистими формами, налічують близько 30 видів. Переважно вологолюбні лугові рослини помірних широт, довжина стебла може досягати декількох метрів. Особливістю хвощоподібних є члениста будова парост­ків і мутовчасте розташування листків. Переважна більшість — рівноспорові. Підземна частина представлена кореневищем з розташованими на ньому додатковими коренями. Домінуюче покоління — диплоїдний спорофіт. За несприятливих умов розмножуються вегетативно.