Відмінник

Вчимося на відмінно

Відділ Бурі водорості

Бурі водорості є найбільш високоорганізованим відділом нижчих рослин. Слань багатоклітинна, розміри варіюють від частки міліметра до 50 метрів. У більш складноорганізованих видів спостерігається диферен­ціація клітин у зв’язку з функціями, які вони виконують, і утворення тканин (ламінарія, фукус). Прикріплення до субстрату здійснюється ризоїдами. Майже виключно морські рослини, живуть навіть у північних морях, на глибинах до 200 м.