Відмінник

Вчимося на відмінно


Ускладнені прості речення

Просте речення ускладнюють:
• однорідні члени речення;
• звертання;
• вставні слова та словосполучення;
• відокремлені члени речення.